Your Adsense Link 728 X 15

Al Malik

Posted by "Asmaul Husna" Wednesday, March 27, 2013 1 comments
Al-Malik adalah satu diantara 99 nama nama Allah yang baik. Didalamnya terdapat kekuatan dan kekuasaan yang agung dan tak terbatas, Dialah Sang Maharaja, yang sepenuhnya merajai seluruh alam dan segenap apa yang ada didalamnya.Allah Maha Raja tidak ada sedikitpun kekuasaan-Nya yang diberikan kepada manusia, kecuali setelah mendapatkan Ridha dari Nya, baik berupa kewenangan mengatur hidup maupun menjalani kehidupan. 

Tauladan Al-Malik

Orang yang beriman dan mempunyai kekuasaan disebut ABDUL MALIK, Hamba Maha Raja. Dia hebat tetapi tetap tunduk dan sujud kepada Allah, menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum Allah. Dia berilmu tetapi tetap tawadhu’ dan hormat kepada siapa saja, tidak sombong.

Dia menyadari bahwa kekasaan mutlak hanyalah milik Allah. Prinsip Kemaharajaan Allah adalah melindungi, memelihara, dan memenuhi seluruh keperluan hidup makhluk-Nya. Karenanya Abdul Malik adalah orang yang peduli kepada orang lain, lingkungan dan siapa saja yang ada disekitarnya.

1 comments:

Faisal Tanjung said...

Terima kasih, sungguh sangat berguna blog ini. Maukah bertukar link?
saya senang sekali jika bisa bertukar link dengan saudara

Post a Comment

Popular Posts